stroj logo

GEOSTA

Ing. Ivan Kanta
Úvod Provádíme Fotogalerie Reference Informace Kontakty Objednávky

Několik základních informací pro zákazníky.

Připravujeme stavbu, co potřebujete:

     • Vyhotovit mapový podklad pro zákazníky
     • Potřebujete znát hranice staveniště
     • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků

Začínáte stavět, geodet Vám zajístí:

     • Vytyčení stavby v terénu
     • Kontrolní měření v průběhu výstavby
     • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení
     • Geometrický plán pro záznam stavby do katastru

Geometrický plán slouží pro:

     • Rozdělení pozemku
     • Změnu hranice pozemku
     • Zaměření budovy pro kolaudaci nebo zástavbu
     • Vyznačení věcného břemene na části pozemku
     • Zaměření upřesněné hranice po vytyčení


počítadlo.abz.cz                                                                                                                                                             marfi©2009